FANDOM


Bermudski Trougao/Trokut je ideja za lika koju je napravio Aca Soccer.

IzgledEdit

On ima crnu bodljikavu kosu koja je po sredini plava, ima velika nasmejana/nasmijana i otvorena usta sa oštrim zubima i velike plave oči. Kada mu se moć aktivira, voda padne sa neba na njega. Na njegovoj glavi će se pojaviti mala hobotnica. Na svakih 5 sekundi, hobotnica će sa svojim pipcima da zgrabi neprijatelja i tresti ga. Posle trešenja, protivnik će dobiti vrtoglavicu.

Moćni Šut/Posebna moćEdit

Džinovska/divovska morska zmija (šut/moć u vazduhu/zraku)Edit

Njegov šut u vazduhu/zraku se zove Džinovska/divovska morska zmija. Bermudski Trougao/Trokut će reći: SEA SNAKE SHOT! i čuće/čuti će se urlanje čudovišta. Ogromna zmija sa žutim očima, zelenom glavom i crnim bodljama će se pojaviti kod gola Bermudskog Trougla/Trokuta. Zmija će glavom razbiti zemlju i ući u nju. Putovaće ispod zemlje, i izbaciti glavu na mestu gde je Bermudski Trougao/Trokut, i vrištaće/vrištat će na protivnika. Iz njenih ustiju će izaći puno kostiju koje povrede protivnika ako ih on takne, i odguraju ga. Osim kostiju, izbaciće/ibaciti će i 3 lobanje/lubanje koje se neki put pojave um(ij)esto kostiju. Ako lobanja/lubanja uđe u gol, onda je to gol za Bermudski Trougao/Trokut. Ali protivnik ne može da uzvrati/uzvratiti šut ako šutne lobanju/lubanju, zato što su to samo lažne lopte, ali mogu da daju/dati gol. Prava lopta je u glavi Zmije. Posl(ij)e 5 sekundi, zmija će prestati da vrišti/vrištati, i podići će se u vazduh/zrak i uroniti u gol, slično kao laser u vazdušnom/zračnom šutu Hrvatske. Ako protivnik pogodi zmiju, ona će ga pojesti i protivnik će nestati na 5 sekundi, a lopta će se odbiti od njega. Ako zmija uđe u gol, onda je to gol za Bermudski Trougao/Trokut.

Ostatak će biti dodan uskoro!